TEST POZIOMUJĄCY - j.angielski

  Drodzy Studenci I roku studiów pierwszego stopnia NABÓR 2019/2020

 

Od semestru letniego 2019/2020 rozpoczniecie Państwo obowiązkowy lektorat z języka obcego. Tych z Państwa, którzy wybrali kontynuację nauki języka niemieckiego i rosyjskiego przypiszemy do grup językowych na podstawie informacji złożonej podczas rekrutacji. Tych z Państwa, którzy zdecydowali, że będą kontynuować naukę języka angielskiego prosimy o wykonanie testu poziomującego na platformie ONTE https://onte.wsg.byd.pl.  

Prosimy o wykonanie testu poziomującego z j. angielskiego na uczelnianej platformie ONTE najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.

 

Test poziomujący można wypełnić tylko 1 raz. W każdym zadaniu możliwa jest tylko 1 poprawna odpowiedź. Wyznaczony czas na wykonanie testu to 60 min.

Jeśli nie wykonacie Państwo testu poziomującego w wyżej wskazanym terminie, zostaniecie Państwo administracyjnie przypisani do grup z językiem angielskim.

Aby wykonać test poziomujący prosimy:
1) Zalogować się na ONTE
https://onte.wsg.byd.pl
2) Wejść w zakładkę Języki obce – po prawej stronie
3) Kliknąć pole „Dodaj kurs”, wybrać miasto, formę oraz język angielski
4) Test poziomujący – j. angielski znajduje się na końcu listy
5) Kliknąć na ikonę klucza, wybrać odpowiednią grupę:
a) stacjonarni (dzienni): wszystkie grupy oprócz studentów filologii i fizjoterapii
b) niestacjonarni-zjazd A (zaoczni zjazd A) : grupy budownictwo, dietetyka, informatyka, mechatronika, wychowanie fizyczne
c) niestacjonarni-zjazd B (zaoczni zjazd B): grupy ekonomia, logistyka, pedagogika, przemysły kreatywne, psychologia, turystyka i rekreacja
6) Skopiować klucz dostępu, zapisać się do obszaru oraz wykonać test poziomujący.

Życzymy powodzenia