TEST POZIOMUJĄCY - j.angielski

Drodzy Studenci I roku studiów pierwszego stopnia NABÓR 2020/2021

 

Od semestru letniego 2020/2021 rozpoczniecie Państwo obowiązkowy lektorat z języka obcego.

Tych z Państwa, którzy wybrali kontynuację nauki języka niemieckiego i rosyjskiego przypiszemy do grup językowych na podstawie informacji złożonej podczas rekrutacji. Minimalna liczba studentów wymagana do utworzenia grupy językowej wynosi 10 osób.

Tych z Państwa, którzy zdecydowali, że będą kontynuować naukę języka angielskiego prosimy o wykonanie testu poziomującego na platformie ONTE https://onte.wsg.byd.pl/moodle2.0/course/view.php?id=6810. Test poziomujący ma na celu przyporządkowanie Państwa do grupy językowej skupiającej studentów o zbliżonym wyniku testu poziomującego. Prosimy o wykonanie testu poziomującego z j. angielskiego w terminie od 14 stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r.

Test poziomujący można wypełnić tylko 1 raz. W każdym zadaniu możliwa jest tylko 1 poprawna odpowiedź. Wyznaczony czas na wykonanie testu to 60 min.


Jeśli nie wykonacie Państwo testu poziomującego w wyżej wskazanym terminie, zostaniecie Państwo administracyjnie przypisani do grup z językiem angielskim.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres sjo@byd.pl
Życzymy powodzenia.