TEST POZIOMUJĄCY - j.angielski

Drodzy Studenci I roku studiów pierwszego stopnia NABÓR 2018/2019

Od semestru letniego 2018/2019 rozpoczniecie Państwo obowiązkowy lektorat z języka obcego. Tych z Państwa, którzy podczas rekrutacji wybrali język angielski prosimy o wykonanie testu poziomującego. Test poziomujący ma na celu przyporządkowanie Państwa do grupy językowej skupiającej studentów o tym samym lub zbliżonym wyniku testu poziomującego.

Prosimy o wykonanie testu poziomującego z j. angielskiego na uczelnianej platformie ONTE najpóźniej

do 31 stycznia 2019 r.

Jeśli nie wykonacie Państwo testu poziomującego w wyżej wskazanym terminie, zostaniecie Państwo administracyjnie przypisani do grup językowych.

Aby wykonać test poziomujący prosimy:
1) Zalogować się na ONTE https://onte.wsg.byd.pl
2) Wejść w zakładkę Języki obce – po prawej stronie
3) Kliknąć „Dodaj kurs”, wybrać miasto, system oraz język angielski
4) Test poziomujący – j. angielski znajduje się na końcu listy
5) Kliknąć na ikonę klucza, wybrać odpowiednią grupę
6) Skopiować klucz dostępu, zapisać się do obszaru oraz wykonać test poziomujący.


Życzymy powodzenia.