This is official: most jobs now require English.

1. Fakultatywne zajęcia językowe dedykowane studentom studiów II stopnia (dziennych i zaocznych) II oraz III semestru studiów są
        a) nieobowiązkowe
        b) bezpłatne.

2. Fakultety dotyczą tylko języka angielskiego.
3. Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w zajęciach jest zapisanie się do grupy poprzez złożenie
deklaracji uczestnictwa w biurze Katedry Lingwisyki Stosowanej. Złożenie deklaracji oznacza, że zadeklarowane zajęcia muszą być przez studenta zaliczone.
4. Zajęcia kończą się zaliczeniem bez oceny
5. Dla obecnego II roku studiów drugiego stopnia zajęcia obejmują 14h ćwiczeń dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Informacji udziela biuro KLS, budynek H, pokój H002

tel. 052 567 00 11, e-mail sjo@byd.pl

Planowany fakultet z j. angielskiego dla studentów st. II stopnia w r.a. 2018/2019
J. angielski - fakultet studia II stopnia

termin

UM EKON Język angielski


UM TiR Jezyk angielski