This is official: most jobs now require English.


Na studiach II stopnia w ramach elastycznego kształcenia prowadzimy zajęcia z języka angielskiego i języka polskiego jako obcego.

O szczegóły proszę zapytać koordynatora jednostki.

Link do strony student.wsg.byd.pl/id,389/instytuty