This is official: most jobs now require English.

1. Fakultatywne zajęcia językowe dedykowane studentom studiów II stopnia
        a) nieobowiązkowe
        b) bezpłatne.

2. Fakultety dotyczą tylko języka angielskiego.
3. Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w zajęciach jest zapisanie się do grupy poprzez złożenie
deklaracji uczestnictwa w biurze Katedry Lingwisyki Stosowanej. Złożenie deklaracji oznacza, że zadeklarowane zajęcia muszą być przez studenta zaliczone.
4. Plany studiów dla danego kierunku studiów określają liczbę godzin, formy zajęć dydaktycznych oraz rygor zaliczenia. Szczegółowe efekty kształcenia, metody ich weryfikacji a także zasady oceniania definiują programy przedmiotu. Wszystkie zaliczenia odbywają się w siedzibie uczelni.

Informacji udziela biuro KLS, budynek H, pokój H002

tel. 052 567 00 11, e-mail sjo@byd.pl

Planowany fakultet z j. angielskiego dla studentów st. II stopnia w r.a. 2018/2019
J. angielski - fakultet studia II stopnia

termin