ONTE - zajęcia zdalne

  W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 w bieżącym semestrze ogólne zasady pracy na lektoracie z języka obcego są następujące:

 a) Godziny w planach studiów wykazane jako zdalne realizujemy bez zmian zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Student otrzymuje informację od lektora prowadzącego o obowiązkowym zakresie materiału, który podlegać będzie zaliczeniu.

b) Godziny w planach studiów wykazane jako godziny w kontakcie bezpośrednim (w sali) rekompensujemy w obszarach gotowych kursów językowych na uczelnianej platformie ONTE.

• Wszyscy lektorzy obowiązkowo prowadzą zajęcia zdalne na ONTE rekompensujące godziny w sali z j. obcego dla swojej grupy językowej
• W obszarach kursów lektorzy zamieszczają materiały i udostępniają zadania do wykonania.
• Studenci logują się na ONTE i wybierają z list rozwijalnych nazwa miasta/dzienny lub zaoczny/angielski. Przy każdym kursie jest nazwisko prowadzącego i symbol grupy.
• Student otrzymuje informację od lektora prowadzącego o obowiązkowym zakresie materiału, który podlegać będzie zaliczeniu.


1. Studenci samodzielnie logują się na platformie ONTE do właściwego obszaru swojej grupy językowej dla

2. Na stronie ONTE www.onte.byd.pl należy zalogować się za pomocą loginu i hasła ISAPS i wybrać odpowiedni kurs z listy zajęć.

3. Zmiana grupy językowej oznacza konieczność przypisania się do obszaru nowej grupy językowej na ONTE.