Zaliczenia i egzaminy

Egzamin warunkowy z języka angielskiego odbędzie się 30 listopada 2018 r. o godz.18.00 w sali H004, bud. H parter.


1. Treści kształcenia


a) język obcy w środowisku pracy – semestr II, III i IV
b) język obcy specjalistyczny (język obcy związany z kierunkiem studiów) – semestr V

2. Język obcy w środowisku pracy - semestr II, III i IV


a) ŚCIEŻKA 1 (b-lektorat): student uczestniczy w regularnych zajęciach i przystępuje do egzaminu
b) ŚCIEŻKA 2 (e-lektorat): student korzysta tylko z materiałów online i przystępuje do egzaminu
c) ŚCIEŻKA 3 (tylko egzamin): student przystępuje tylko do egzaminu

2.1. Rygor i warunki zaliczenia


ŚCIEŻKA 1 (b-lektorat =zajęcia+online)
sem. II: zal bez oceny, prace etapowe, aktywność na zajęciach
sem. III: zal bez oceny prace etapowe, aktywność na zajęciach
sem. IV: egzamin, pozytywny wynik egzaminu

ŚCIEŻKA 2 (e-lektorat =tylko online)
sem. II: zal bez oceny, wyniki pracy online
sem. III: zal bez oceny, wyniki pracy online 
sem. IV: egzamin, pozytywny wynik egzaminu

ŚCIEŻKA 3
egzamin, pozytywny wynik egzaminu

2.2. Egzamin z języka obcego.


Wszyscy studenci przystępują do egzaminu z j. obcego w siedzibie Uczelni. Wymagania egzaminacyjne i format egzaminu są takie same dla wszystkich ścieżek.

Letnia sesja egzaminacyjna 2018/2019

3. Język obcy specjalistyczny (język obcy związany z kierunkiem studiów) – semestr V


Język obcy specjalistyczny związany z kierunkiem studiów jest realizowany na poziomie B2. Studenci kontynuują naukę języka obcego i są przypisani do właściwego obszaru językowego na platformie ONTE.