Lektoraty

Witamy na stronie dotyczącej lektoratów z języków obcych.

Prowadzimy obligatoryjne lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz polskiego jako obcego na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Studenci uczą się jednego języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski) i wybierają język, którego naukę będą kontynuować.

Studenci informatyki, mechatroniki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa oraz psychologii obowiązkowo uczą się języka angielskiego.

Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest rozwój umiejętności komunikowania się umożliwiający realizację zadań zawodowych i aktywne funkcjonowanie w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają oczekiwania pracodawców dotyczące umiejętności pracowników w zakresie znajomości języków obcych.  

 W nasze działania wpisują się:

  • rozwijanie praktycznych umiejętności językowych poprzez nauczanie, studiowanie i racjonalną dyskusję w poszanowaniu wielokulturowości.
  • wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności językowe, które wspomagać ich będą w dalszej nauce i samokształceniu, a także ułatwią im odbycie praktyk, staży, start lub awans zawodowy.
  • kształtowanie potrzeby wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności dla dobra otoczenia społeczno-gospodarczego