Lektoraty

Witamy na stronie dotyczącej lektoratów z języków obcych.

Prowadzimy obligatoryjne lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego (hiszpański tylko w ofercie dla studentów lingwistyki stosowanej) oraz języka polskiego jako obcego na studiach I stopnia oraz zajęcia fakultatywne z języka angielskiego na studiach II stopnia.

Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest rozwój umiejętności komunikowania się umożliwiający realizację zadań zawodowych i aktywne funkcjonowanie w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają wymagania pracodawców dotyczące wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie znajomości języków obcych.

W nasze działania wpisują się:

  • rozwijanie praktycznych umiejętności językowych poprzez nauczanie, studiowanie i racjonalną dyskusję w poszanowaniu wielokulturowości.
  • wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności językowe, które wspomagać ich będą w dalszej nauce i samokształceniu, a także ułatwią im odbycie praktyk, staży, start lub awans zawodowy.
  • kształtowanie potrzeby wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności dla dobra społeczeństwa i gospodarki  

Lektoraty na studiach I stopnia są obowiązkowe. Studenci uczą się jednego języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski) i wybierają język, którego naukę będą kontynuować. 

 Studenci informatyki, mechatroniki oraz fizjoterapii obowiązkowo uczą się języka angielskiego