Lektoraty

Witamy na stronie dotyczącej lektoratów z języków obcych.

Prowadzimy obligatoryjne lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego (hiszpański tylko w ofercie dla studentów lingwistyki stosowanej)  na studiach I stopnia oraz zajęcia fakultatywne z języka angielskiego na studiach II stopnia.

W nasze działania wpisują się:

  • rozwijanie praktycznych umiejętności językowych poprzez nauczanie, studiowanie i racjonalną dyskusję w poszanowaniu wielokulturowości.
  • wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności językowe, które wspomagać ich będą w dalszej nauce i samokształceniu, a także ułatwią im odbycie praktyk, staży, start lub awans zawodowy.
  • kształtowanie potrzeby wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności dla dobra społeczeństwa i gospodarki  

Lektoraty na studiach I stopnia są obowiązkowe. Studenci uczą się jednego języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski) i wybierają język, którego naukę chcą kontynuować. 

Studenci informatyki oraz mechatroniki obowiązkowo wybierają język angielski.