Lektoraty

Witamy na stronie dotyczącej lektoratów z języków obcych.

Prowadzimy obligatoryjne lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego na studiach I stopnia i jednolitych studaich magisterskich, a także języka polskiego jako obcego na studiach I stopnia oraz zajęcia z języka angielskiego i języka polskiego jako obcego na studiach II stopnia w ramach elastycznego kształcenia.

Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest rozwój umiejętności komunikowania się umożliwiający realizację zadań zawodowych i aktywne funkcjonowanie w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają wymagania pracodawców dotyczące wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie znajomości języków obcych.  

 W nasze działania wpisują się:

  • rozwijanie praktycznych umiejętności językowych poprzez nauczanie, studiowanie i racjonalną dyskusję w poszanowaniu wielokulturowości.
  • wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności językowe, które wspomagać ich będą w dalszej nauce i samokształceniu, a także ułatwią im odbycie praktyk, staży, start lub awans zawodowy.
  • kształtowanie potrzeby wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności dla dobra otoczenia społeczno-gospodarczego

 

Lektoraty na studiach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich są obowiązkowe. Studenci uczą się jednego języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski) i wybierają język, którego naukę będą kontynuować. 

 

Studenci informatyki, mechatronikifizjoterapii, pielęgniarstwa oraz psychologii obowiązkowo uczą się języka angielskiego.